Mesa, AZ | EST 2010
2015-11-03_2335

Crossfit in Mesa, AZ

Mesa, AZ | EST 2010
2015-11-03_2335

Crossfit in Mesa, AZ

Blog
12
Mar
2019

WOD 13-Mar-2019 – “High Stakes”

A. 10 MIN EMOM: 1 Clean [Build up to 1RM]

B. 10 MIN AMRAP:
Calorie Row – 50/35 [50pts]
40 Wall Ball – 20/14
30 Burpee Box Jump-Overs – 24/20
Max Rep Squat Clean Thruster – 115/75

[Rx+ = MB (30/20) + BB (135/95)]